Αξιοσημείωτα

Εικόνες

Σημαίες

Ελληνικές Σημαίες Ανά Τους Αιώνες

Απελευθερωτικός Αγώνας

Επιστροφή στο σημείο προελεύσεως. Το ίδιο κείμενο στην Αγγλική.

Η παλαιότερη Επαναστατική σημαία.

Η παλαιότερη Επαναστατική σημαία. Σχεδιασμένη υπό τις οδηγίες τού Παλαιών Πατρών Γερμανού [Πρόσωπα], φέρει τα σύμβολα του Εφοδιαστικού των Ιερέων τής Φιλικής Εταιρείας [Η Εταιρεία]. Την ύψωσε ο Γεώργιος Σισίνης στην Ήλιδα, το 1821. Σώζεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Η σημαία τού Αρείου Πάγου.

Η σημαία τού Αρείου Πάγου. Υψώθηκε στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα στις 19 Ιανουαρίου 1821. Ο Σταυρός συμβολίζει την πίστη στην δίκαιη υπόθεση του Γένους. Η φλεγόμενη καρδιά συμβολίζει την αγνότητα της Επαναστάσεως. Η άγκυρα συμβολίζει την σταθερότητα στον σκοπό.

Η σημαία τών Σπετσών.

Η σημαία τών Σπετσών. Ο Σταυρός συμβολίζει την Χριστιανοσύνη και το δίκαιο του Αγώνος. Η ανεστραμένη ημισέληνος συμβολίζει τον Ισλαμισμό και την πτώση τών Οθωμανών. Το δόρυ συμβολίζει την δύναμη των Ελλήνων. Η άγκυρα συμβολίζει την επιμονή στον Αγώνα. Η επιγραφή αναφέρει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η σημαία τής Ύδρας.

Η σημαία τής Ύδρας. Με τον Σταυρό για την Ιερότητα του Αγώνος και το φίδι για την Δικαιοσύνη. Οι νησιώτες παρομοίαζαν το φίδι με τους Οθωμανούς (τρώει τα αυγά τού Γένους). Η επιγραφή αναφέρει «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» [Ορισμός].

Η σημαία τών Οπλαρχηγών τών Αγράφων.

Η σημαία τών Οπλαρχηγών τών Αγράφων. Κάθε εστία αντιστάσεως τών υποδούλων Ελλήνων καθώς και κάθε εξέγερση (έστω και ασύντακτη ή ασυντόνιστη), είχε την δική της ιδιόμορφη σημαία, επινόηση των οπλαρχηγών τής περιοχής. Η επιγραφή αναφέρει «Ή ΑΙΜΑ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η σημαία τήν οποία εχρησιμοποιούσε μεταγενεστέρως ο Ανδρέας Μιαούλης.

Η σημαία τήν οποία εχρησιμοποιούσε μεταγενεστέρως ο Ανδρέας Μιαούλης [Πρόσωπα]. Οι σημαίες τών Σπετσών και των Ψαρρών, έφεραν την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η σημαία τών Κολοκοτρωναίων με τον Γαλάζιο Σταυρό τού Αγίου Ανδρέου.

Η σημαία τών Κολοκοτρωναίων με τον Γαλάζιο Σταυρό τού Αγίου Ανδρέου. Είναι η σημαία την οποία εχρησιμοποιούσαν οι Κολοκοτρωναίοι από τα τέλη τού 18ου αιώνος. Από το 1806 άρχισε να την χρησιμοποιεί και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης [Πρόσωπα].

Η σημαία τού Υδραίου Καπετάνιου Γεωργίου Σαχτούρη (1783-1841).

Η σημαία τού Υδραίου Καπετάνιου Γεωργίου Σαχτούρη (1783-1841). Οι σημαίες τών μεγάλων νησιών τού Αιγαίου έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους και έφεραν έντονα αλληγορικά Φιλικά [Η Φιλική Εταιρεία] στοιχεία. Η επιγραφή αναφέρει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η σημαία τού Ανδρέα Λόντου (1786-1846) κατά τον πρώτο χρόνο τής Επαναστάσεως.

Η σημαία τού Ανδρέα Λόντου (1786-1846) κατά τον πρώτο χρόνο τής Επαναστάσεως. Με αυτή κατέλαβε το φρούριο των Πατρών στις 21 Μαρτίου 1821. Αργότερα, η σημαία ευλογήθηκε στην πλατεία τού Αγίου Γεωργίου από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό [Πρόσωπα].

Η σημαία τού Δημητρίου Πλαπούτα (1786-1864).

Η σημαία τού Δημητρίου Πλαπούτα (1786-1864). Είναι και αυτή μία από τις πολλές σημαίες οι οποίες εχρησιμοποιήθησαν κατά τον πρώτο χρόνο τής Επαναστάσεως. Άσπρη με γαλάζιο Σταυρό και στις τέσσερις γωνίες τα γράμματα «ΙΧΝΚ», δηλαδή «Ιησούς Χριστός ΝιΚά».

Η σημαία τού πυρπολητή Κωνσταντίνου Κανάρη.

Η σημαία τού πυρπολητή Κωνσταντίνου Κανάρη [Πρόσωπα].

Η μία όψη τής σημαίας τού Αλεξάνδρου Υψηλάντη.

Η μία όψη τής σημαίας τού Αλεξάνδρου Υψηλάντη [Πρόσωπα]. Κόκκινος Σταυρός πλαισιωμένος από στέφανο δάφνης και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» [Ορισμός]. Στην άλλη όψη εμφανίζεται ο μυθικός Φοίνιξ με την επιγραφή «ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΑΚΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ».

Η σημαία τού Αρματολού Ιωάννη Σταθά.

Η σημαία τού Αρματολού (όσοι επί Οθωμανικής κυριαρχίας εχρησιμοποιούντο για την ασφάλεια ωρισμένης περιοχής) Ιωάννη Σταθά. Ήταν και αυτή, μία από τις σημαίες τών σκλαβωμένων Ελλήνων, όμοια με την πρώτη επίσημη Σημαία Ξηράς τής Ελλάδος. Ο Σκιαθίτης Αρματολός την εχρησιμοποίησε στον στολίσκο του, το 1800.

Η σημαία τού Ανγώστου Καπετάνιου.

Η σημαία τού Ανγώστου Καπετάνιου. Το μαύρο χρώμα συμβολίζει την σκλαβωμένη Ελλάδα η οποία αγωνίζεται για να ελευθερωθεί.

Πηγή: Στρατιωτική Επιθεώρηση.

20-01-2005