Αξιοσημείωτα

Τηλεφωνία

Cosmote

Τηλεφωνικός Κατάλογος Συνδρομητών

Επιστροφή στο σημείο προελεύσεως. Οι λόγοι για τους οποίους το κείμενο δεν είναι διαθέσιμο στην Αγγλική.

Ιούνιος 2003

Η Υπηρεσία Καταλόγου και Συνδέσεως COSMOΣΥΝΔΕΣΗ, σας δίνει την δυνατότητα να μάθετε μέσα από τους τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών COSMOTE και ΟΤΕ, οποιονδήποτε αριθμό κινητού, ή σταθερού τηλεφώνου επιθυμείτε (εφ' όσον οι συνδρομητές αυτοί δεν έχουν ζητήσει την μη καταγραφή τους στους αντίστοιχους τηλεφωνικούς καταλόγους) αλλά και να συνδεθείτε απ' ευθείας με αυτόν.

Απλώς καλέστε 131 από κινητό τηλέφωνο COSMOTE, ή 6971000131 από σταθερό τηλέφωνο.

22-09-2003