Αξιοσημείωτα

Γράμματα

Φράσεις

Έγινε Λούης

Επιστροφή στο σημείο προελεύσεως. Ένα διαφορετικό κείμενο αναλόγου ενδιαφέροντος, στην Αγγλική.

Στις 10 Απριλίου τού 1896, ο Μαραθωνοδρόμος Σπυρίδων Λούης [Πρόσωπα], εισήλθε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο [Το Στάδιο], νικητής τού αντιστοίχου αγωνίσματος των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων [Περιεχόμενα] τής σύγχρονης εποχής [500 Δραχμές]. Έτρεξε τόσο γρήγορα, ώστε η φράση «Έγινε Λούης» χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, για να δηλώσουμε ότι κάποιος όχι απλώς έφυγε, αλλά ότι εξαφανίσθηκε τρέχοντας πάρα πολύ γρήγορα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πέντε από τους πρώτους έξι Μαραθωνοδρόμους, ήσαν Έλληνες.

16-09-2003